Blog Medium Image

Blog Medium Image2012-08-08T02:54:23+00:00

Malaysia Urban Forum 2022 (MUF 2022)

Malaysia Urban Forum 2022 (MUF 2022), forum peringkat kebangsaan telah berlangsung selama tiga hari bermula 16-18 Oktober 2022.Dengan bertemakan Tindakan Tempatan Kepada Bandar dan Komuniti Berdaya Tahan Masa Hadapan, Alam Flora telah bekerjasama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) untuk mempamerkan inisiatif ekonomi sirkular kami iaitu menerusi Fasiliti Inovasi Kitar Semula (FIKS).Ia bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat

By |October 16th, 2022|Categories: Events|0 Comments
Go to Top