FIKS Launching

Fasiliti Inovasi Kitar Semula FIKS launching on 25 July 2020 at Precinct 5 Putrajaya.

#alamflorasdnbhd #kpkt #swcorp #petronas #mesracard #jangangunalah #jomrawatbumi #3R #recycle #reuse #reduce #saveearth #green