Malaysia Urban Forum 2022 (MUF 2022), forum peringkat kebangsaan telah berlangsung selama tiga hari bermula 16-18 Oktober 2022.

Dengan bertemakan Tindakan Tempatan Kepada Bandar dan Komuniti Berdaya Tahan Masa Hadapan, Alam Flora telah bekerjasama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) untuk mempamerkan inisiatif ekonomi sirkular kami iaitu menerusi Fasiliti Inovasi Kitar Semula (FIKS).

Ia bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap aktiviti kitar semula dan pengurusan sisa yang lebih lestari.

306612675_5498253710262356_3045509819758712087_n
309563578_5498253866929007_1036664547067395152_n
310436980_8409218535756627_6492588227129032155_n
311117582_5498253823595678_7405184225994759868_n
312050917_8409218682423279_1281274683637633635_n
312265331_8409218269089987_7505910468271641168_n