Operasi Nyahkuman Berfasa Covid-19

Operasi nyahkuman ini merangkumi pelbagai tempat tumpuan orang ramai seperti taman perumahan, cafeteria, rumah-rumah kedai, laluan pejalan kaki, taman permainan kanak-kanak, masjid, surau, sekolah, perhentian bas, tandas awam dan juga tempat awam yang lain. Pihak Alam Flora berharap agar operasi ini dapat memberi impak positif dalam menangani seterusnya mengekang penyebaran wabak Covid-19 ini. “We stay at work for you, you stay at home for us”