YB Puan Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan telah merasmikan 3R on Wheels Alam Flora Sdn. Bhd. dan DHES iaitu kenderaan yang akan bergerak ke lokasi yang ditetapkan di PERTONAS-PETRONAS TERPILIH untuk mengambil barangan kitar semula dan orang awam akan menikmati wang tunai serta mata ganjaran kad Mesra Petronas. Ini adalah inisiatif untuk mengalakkan orang ramai untuk melakukan amalan kitar semula dengan mata ganjaran Mesra Points.

#asingkansisa #jomasingkansisa #alamflorasdnbhd #kpkt #swcorp #petronas #mesracard #jangangunalah #jomrawatbumi #3R #recycle #reuse #reduce #saveearth #green #3Ronwheels